De Werkwijzer samen leren is een middel dat PO- en S(B)O-scholen kunnen inzetten om het leren op alle lagen in de organisatie vorm te geven.

Bestuurders, schoolleiders en leraren krijgen theorie en tools aangeboden om samen op weg te gaan naar een lerende organisatie.

Koers

De koers is de combinatie van visie, ambities en doelen voor de organisatie. De koers beschrijft de hoofdlijnen voor de lange termijn en geeft richting aan het dagelijks handelen van medewerkers. De koers is leidend voor de beslissingen op de korte termijn.

Lees meer

Werken met data

Het onderzoeken van de eigen praktijk en het werken met data zijn de laatste jaren belangrijke aandachtspunten geworden in scholen. Het gaat daarbij om het benutten van data voor onderwijs- en schoolontwikkeling.

Lees meer

Lerende professionals

Scholen met hoge leeropbrengsten hebben veel aandacht voor de lerende professional. Het gaat daarbij, naast formele scholing, nadrukkelijk ook om leren op de werkplek en om leren van en met elkaar. We kunnen onderscheid maken tussen individueel en collectief leren.

Lees meer

Leidinggeven aan leren

Leidinggeven aan leren staat centraal in de competenties voor schoolleiders en richt zich op het stimuleren van leren en het creëren van condities voor leren. Leidinggeven aan leren krijgt vorm door de andere elementen van de lerende organisatie met elkaar te verbinden.

Lees meer

Werkwijzer samen leren

De Werkwijzer samen leren is een online uitwerking van het Ontwikkelmodel ‘Samen Leren Inhoud Geven’. Bestuurders, schoolleiders en leraren kunnen nagaan in welke fase hun organisatie zich bevindt op elk van de vier aspecten, welke acties zij kunnen ondernemen om de organisatie verder te ontwikkelen en welke middelen zij daarbij kunnen inzetten.


Hoe werkt het?

  • Klik op één van de ontwikkelaspecten: Koers, Werken met data, Lerende professionals, Leidinggeven aan leren.
  • Kies de gewenste organisatielaag: Bestuurder, Schoolleider, Leraar.
  • Kies de fase van ontwikkeling waarin de organisatielaag zich bevindt: Beginfase, Tussenfase, Gevorderde fase.
  • Ga aan de slag met de acties die bij de gekozen fase horen en betrek daarbij de instrumenten en de informatie.

Over de Werkwijzer samen leren

De Werkwijzer samen leren is een middel bij het vormgeven aan leren op de verschillende organisatielagen van een school. De samenhang tussen deze lagen – Bestuurder, Schoolleider en Leraar – is in dit model zichtbaar, evenals het verband tussen de verschillende aspecten Koers, Werken met data, Lerende professionals en Leidinggeven aan leren. De opdeling in fases laat zien dat de ontwikkeling naar een lerende organisatie een proces is. Inhoudelijk is de Werkwijzer samen leren  gebaseerd op internationaal onderzoek naar leiderschap, datagestuurd werken en professionele leergemeenschappen.

In de werkwijzer staan vier aspecten en drie fasen centraal.  Om acties voor verdere ontwikkeling te laten aansluiten bij de huidige situatie binnen uw organisatie kunt u de Quickscan invullen. Hiermee krijgt u een snelle indicatie bij welk aspect en welke fase u het best kunt beginnen.

Samen Leren Inhoud Geven